Disclaimer

De Promoters.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van De Promoters.

Hieronder valt ondermeer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

De Promoters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van De Promoters.

Geen enkele inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Promoters worden gebruikt.